Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Naar een ontspannen Nederland

Hoe het oplossen van de stikstofproblematiek via een ruimtelijke benadering een hefboom kan zijn voor het aanpakken van andere grote opgaven en zo een nieuw perspectief kan opleveren voor het landelijk gebied.

18 augustus 2021

We hebben in Nederland te maken met allerlei Europese verplichtingen. En we laten ons daar als land steeds door verrassen, zodanig dat de rechter in moet grijpen, zie het klimaatbeleid, stikstof en op lange termijn ook de waterkwaliteit. Dat is ad-hoc-beleid dat ook voor boeren, NGO’s, bouwers en woningzoekende weinig houvast biedt en ons als samenleving veel geld kost. Door te gaan voldoen aan de verplichtingen kunnen we uit de crisis komen en lange termijn perspectief bieden aan boeren en andere belanghebbende in het landelijk gebied.

In het advies 'Naar een ontspannen Nederland' (OntspannenNederland.nl) aan de overheid wordt aanbevolen om stikstofreductie op korte termijn vooral te concentreren in de Gelderse Vallei, het Groene Hart en enkele 'hotspots' op de zandgebieden. Dit is gebaseerd op een nieuwe rekenmethode, op basis van de RIVM-gegevens. Die maakt het mogelijk om tot de vierkante kilometer nauwkeurig te bepalen welke bijdrage dat gebied levert aan de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Door de stikstofreductie gericht uit te voeren hoeven zo min mogelijk boeren een grote bijdrage te leveren. De Gelderse Vallei is zowel qua ligging als emissiegrootte een belangrijk gebied. Het gebied draagt bij aan een hoge depositie op de Veluwe, maar ook aan depositie in andere Natura 2000-gebieden.

Voor de lange termijn zal voor gebieden in Nederland bepaald moeten worden aan welke doelen die uit Europese verplichtingen en nieuw EU beleid voortvloeien, voldaan moet worden. De politiek zal zich dan vooral bezig moeten gaan houden hoe je het beste aan de verplichtingen kunt gaan voldoen omdat daar keuzes te maken zijn, maar de doelen zelf staan dan niet meer ter discussie, zijn regionaal vertaald en geven duidelijkheid voor ondernemers in de gebieden. Wij zetten in op een ruimtelijke benadering, een integrale aanpak, en op het benutten van de stikstofaanpak als hefboom voor het aanpakken van andere grote opgaven. Voor bepaalde regio’s biedt dat veel kansen. Er komt veel geld beschikbaar om boeren te helpen de omslag te maken, die langzamerhand door iedereen wel gezien wordt als noodzakelijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten of dit onderwerp? Kom dan naar de Kennismarkt Klimaatweb waar de randvoorwaarden voor duurzame landbouw worden besproken.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter