Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Nieuwe planning windenergie op zee: 21 gigawatt in 2032

In een brief van 25 april 2024 aan de Tweede Kamer heeft de minister voor Klimaat en Energie Jetten een nieuwe planning doorgegeven voor de ontwikkeling van windenergie op zee. Het is een geactualiseerde planning van de aanvullende routekaart Windenergie op zee. Het behalen van de doelstelling van 21 gigawatt aan offshore windenergie wordt volgens deze planning verschoven naar eind 2032, een jaar later dan de eerdere planning.

Noordzeeloket 8 mei 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht
 
In juni 2022 verdubbelde het toenmalige kabinet de doelstelling van de oorspronkelijke routekaart naar een productiecapaciteit van circa 21 gigawatt (GW). Dit met het doel om ‘met windenergie op zee een grote bijdrage aan het verduurzamen van onze elektriciteitsmix en de vergroening van onze industrie te realiseren’. Het realiseren van 21 GW is tegelijkertijd, aldus de minister, een gigantische opgave met vele uitdagingen. De ruimtelijke inpassing van windenergie en netten op zee en land in samenhang met mijnbouwactiviteiten en andere ruimtelijke belangen zoals scheepvaart, visserij en defensie zorgt voor uitdagingen in het tijdig nemen van kavelbesluiten. Daarnaast noemt hij de ecologische druk op de Noordzee, de krapte in de ketens van toeleveranciers en de ruimere tijd die nodig is voor het aansluiten van de windparken op het net op zee. In de Kamerbrief (1) leest u welke oplossingen de minister voor ogen heeft om de uitdagingen het hoofd te bieden en de consequenties hiervan voor de planning.
 
  1. https://open.overheid.nl/documenten/a5b91671-5b23-45b5-aa0b-72439730a4dc/file

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter