Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Nieuwe regels voor duurzaamheidsverslaglegging moeten bedrijven aansprakelijk maken, zegt het Parlement

Het Parlement wil dat nieuwe EU-regels ervoor zorgen dat bedrijven aansprakelijk worden gesteld wanneer hun acties schade toebrengen aan mensen en de planeet.

Europees Parlement 15 november 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Op 10 november heeft het Parlement een akkoord bereikt over zijn standpunt inzake nieuwe regels voor de aansprakelijkheid van ondernemingen. Het Parlement is voorstander van een wet die grotere EU-bedrijven verplicht aspecten van hun waardeketens aan te pakken die de mensenrechten, het milieu en de sociale normen kunnen schaden.

Door de invoering van meer uitvoerige rapportagevereisten over de impact van bedrijven op deze kwesties, op basis van gemeenschappelijke criteria in overeenstemming met de EU-klimaatdoelstellingen van de EU, hoopt het Parlement een einde te maken aan greenwashing. De eisen moeten ook de sociale markteconomie van de EU verbeteren en hopelijk de basis leggen voor normen voor duurzaamheidsrapportage op mondiaal niveau.

Bindende regels over de grenzen heen

De regels zouden van toepassing zijn op alle grote ondernemingen in de EU, ongeacht of ze beursgenoteerd zijn of niet. Ook beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen zouden eronder vallen, maar ze zouden meer tijd krijgen om zich aan de nieuwe regels aan te passen.

Het Parlement zegt dat de bindende regels verder moeten gaan dan de EU-grenzen, wat betekent dat ook bedrijven buiten de EU met substantiële activiteiten in de EU (omzet van meer dan 150 miljoen euro) aan de regels moeten voldoen.

"Europa toont de wereld dat het wel degelijk mogelijk is om ervoor te zorgen dat financiën, in de strikte zin van het woord, niet de hele wereldeconomie beheersen," zei rapporteur Pascal Durand (Renew Europe, Frankrijk) tijdens een plenair debat.

In februari 2020 publiceerde de Commissie een studie waaruit bleek dat slechts één op de drie bedrijven in de EU momenteel enige vorm van due diligence-maatregelen neemt, terwijl 70% van de Europese bedrijven voorstander is van EU-brede due diligence-regels.

Het Parlement riep de Commissie in maart 2021 op om een wet voor te stellen om de mensenrechten en de slachtoffers in niet-EU-landen beter te beschermen en import te verbieden die verbonden is met ernstige mensenrechtenschendingen zoals dwang- of kinderarbeid.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter