Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Onderzoek aan land brengen offshore windenergie door Waddenzee

Op zee, ten noorden van het Waddengebied, zijn in de komende jaren verschillende windparken voorzien, waarvan de opgewekte energie door middel van kabels en leidingen aan land gebracht moet worden. Royal HaskoningDHV doet in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Gasunie, TenneT en de provincie Groningen onderzoek (aanvullend op eerdere en parallelle onderzoeken) naar innovatieve mogelijkheden voor het aanlanden van de offshore windenergie waarbij de Waddenzee zoveel mogelijk wordt ontzien.

25 augustus 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Royal HaskoningDHV onderzoekt welke alternatieve (aanleg)technieken bij het aanlanden van de wind kunnen worden gebruikt. Daarbij worden onder meer de natuurimpact, het beslag op de ruimte, (technische) haalbaarheid, de doorlooptijd en de kosten van de toepasbare technieken in kaart gebracht.

Verder wordt onderzocht welke alternatieve routes er mogelijk zijn om de Waddenzee, in het gebied tussen Oost-Ameland tot en met Eems, te doorkruisen. De routealternatieven als beschreven in de Verkenning aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) worden in de overwegingen meegenomen.

Ook wordt gekeken naar toekomstige ontwikkelingen: welke combinatie(s) van techniek en route zorgt/zorgen ervoor dat ook toekomstige, nog niet geplande windparken geen of minder aanvullende impact veroorzaken.

Royal HaskoningDHV maakt bij haar onderzoek gebruik van expertise in binnen- en buitenland en interviews met verschillende betrokkenen. De resultaten worden in het najaar van 2021 verwacht zodat ze meegenomen kunnen worden in de besluitvorming door de minister van EZK.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter