Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Overzicht nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 treden verschillende wetswijzigingen in werking. Hierbij een overzicht van deze nieuwe wetgeving per sector.

Redactie Klimaatweb 5 januari 2021

Lijstjes

Lijstjes

Circulaire economie

Tarief innovatiebox omhoog naar 9%

Belastingplan 2021

Ondernemers die winst maken met innovatieve activiteiten, hoeven over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting (vpb) te betalen. Het tarief van deze innovatiebox was 7%, en is op 1 januari 2021 omhoog gegaan naar 9%.

Lees hier de Wet tot wijziging (Belastingplan 2021)

Gebouwde omgeving

Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de BENG

Wijziging Bouwbesluit 2012

Alle nieuw te bouwen gebouwen moeten voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen.

Lees het Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012


Lees ook: (Ka)BENG treedt per 1 januari 2021 in werking; toch nog met een energieke knaller het jaar uit

Hoger ODE-tarief voor gas en elektriciteit

Wijziging wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie voor de tarieven 2021 en 2022

In 2021 en 2022 stijgt de Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE). Er geldt een hogere ODE-heffing op elektriciteit en aardgas aan uw energieleverancier. ODE wordt betaald per verbruikte kWh elektriciteit of m3 gas. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bedrijven vanaf 2020 meer gaan bijdragen aan de ODE dan huishoudens.

Lees hier de wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022

Industrie

CO2-heffing voor de industrie

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer

Ondernemers die een industriële broeikasgas-, lachgas-, of afvalverbrandingsinstallatie exploiteren gaan met ingang van 2021 een CO2-heffing betalen. Dit geldt voor installaties die meer dan de vrijgestelde hoeveelheid (dispensatierecht) aan broeikasgas uitstoten.

De heffing geldt niet voor de opwekking van elektriciteit en organisaties die niet binnen de industrie vallen. Bijvoorbeeld: glastuinbouw, ziekenhuizen of universiteiten. Ondernemers die minder CO2-heffing betalen dan de vrijgestelde hoeveelheid kunnen geld terugkrijgen over de belastingtijdvakken die aan deze periode vooraf gingen. Dispensatierechten kunnen verrekend worden over maximaal 5 jaar.

Lees hier de Wet CO2-heffing industrie

Mobiliteit

Geen motorrijtuigenbelasting voor elektrische bestelauto tot 2025, meer belasting voor auto’s op benzine en diesel

Belastingplan 2021

De vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor elektrische bestelauto’s en plug-in hybrides blijft bestaan tot 2025. Eigenaren van volledig elektrische bestelauto’s betalen dus geen wegenbelasting tot 2025.

Eigenaren van bestelauto’s die op benzine of diesel rijden gaan de komende jaren meer wegenbelasting betalen. De mrb stijgt vanaf 2021 elk jaar gemiddeld met € 24 per auto. De hoogte van de stijging hangt af van het gewicht van de bestelauto.

Lees hier de Wet tot wijziging (Belastingplan 2021)

Wet Vliegbelasting

Wijziging van wet belastingen op Milieugrondslag

Het kabinet wil dat vliegreizigers meer rekening houden met het milieu.  En dat de
luchtvaartsector minder CO2 gaat uitstoten. Daarom geldt vanaf 1 januari 2021 een vliegbelasting voor alle passagiers die vertrekken vanaf een Nederlandse luchthaven.

Luchthavens zullen per passagier die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekt, de belasting aan de luchtvaartmaatschappij in rekening brengen. De vliegbelasting is € 7,845 per persoon per vlucht. Transferpassagiers en kinderen jonger dan 2 jaar betalen deze belasting niet.

Lees hier de Wet vliegbelasting

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter