Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Provincie Limburg vraagt 209 miljoen euro van kabinet om begin te maken met uitvoering Limburgs Programma Landelijk Gebied

De Provincie Limburg heeft minister Van der Wal (Natuur & Stikstof) de zogenaamde ‘maatregelpakketten’ aangeboden die de minister aan alle provincies vraagt, voor de eerste aanpak voor de transitie van het landelijk gebied. De maatregelpakketten zijn afgestemd met en sluiten zoveel mogelijk aan op de initiatieven van partners in de Limburgse Plattelandscoalitie en de vier LPLG-gebieden. Het gaat nadrukkelijk om de eerste stappen in de realisatie van de doelen van het Limburgs Programma Landelijk Gebied. Minister Van der Wal had voor Limburg voor die eerste stappen eerder maximaal 55 miljoen euro in petto. Voor een fatsoenlijk begin is meer nodig, aldus de Limburgse gedeputeerde Léon Faassen.

Provincie Limburg 2 april 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Tot 1 april de tijd

Provincies mochten het Rijk vragen om een ‘voorlopige’ bijdrage aan hun plannen en kregen vanuit Den Haag tot 1 april van dit jaar de tijd om die plannen te concretiseren. Het in totaal door het ministerie gereserveerde geld (1,28 miljard euro) voor het begin van de aanpak van het landelijk gebied moet verdeeld worden tussen alle twaalf provincies. De Provincie Limburg vroeg in eerste instantie om 150 miljoen euro, maar verhoogt die aanvraag nu naar ruim 209 miljoen euro. De Provincie ziet meer kansen, onder meer om zoveel mogelijk bedrijven die willen innoveren, extensiveren of stoppen te ondersteunen.

Samenwerking en duidelijkheid

Om zo goed mogelijk samen te werken, kiest de Provincie voor een aanpak met de Plattelandscoalitie bestaande uit Staatsbosbeheer, Waterschap Limburg, WML, Natuurmonumenten, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, de Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting Het Limburgs Landschap, regiovertegenwoordigers van gemeenten uit de vier deelgebieden en het ministerie zelf. Met deze werkwijze hoopt de Provincie langjarige duidelijkheid te kunnen bieden aan de betrokkenen in de verschillende gebieden.

De ‘maatregelpakketten’ die nu door de Provincie worden ingediend gaan over:

  • herstel en uitbreiding van natuur en bos

  • water, hydrologisch herstel en de ‘beekdalbrede’ benadering

  • bronmaatregelen m.b.t. stikstof en methaan

Een manier die werkt voor iedereen

Gedeputeerde Léon Faassen: ‘We moeten op weg naar een manier die werkt voor iedereen. Dit is een begin. Het is nu zaak om met goede wil en energie door te gaan, het geld hier in Limburg goed te besteden en de samenwerking verder te blijven ontwikkelen. Dan kunnen we straks met een nieuw kabinet en een bestendige landelijke visie hopelijk in hoog tempo vooruit met z’n allen.’

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter