Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Rioolwaterzuivering als duurzame warmtebron voor Poelgeest

Coöperatie Energiek Poelgeest en energiebedrijf Vattenfall willen de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RZWZI Leiden Noord) gaan inzetten als duurzame warmtebron voor het wijkwarmtenet. De keuze voor thermische energie uit afvalwater (TEA) is een belangrijke mijlpaal in de energietransitie van de wijk.

Energie Samen 9 november 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De circa 1.000 woningen in ecowijk Poelgeest zijn aangesloten op een bestaand warmtenet van Vattenfall en worden nu verwarmd vanuit de gasgestookte Uniper-centrale in Leiden. Bewoners van de wijk Poelgeest namen vijf jaar geleden het initiatief om te onderzoeken of hiervoor een duurzaam alternatief mogelijk was. Daarna werd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

Uit dit rapport kwamen twee mogelijkheden naar voren: warmte uit de Haarlemmertrekvaart (TEO: thermische energie uit oppervlaktewater) en warmte uit de RWZI (TEA: thermische energie uit afvalwater). Uit financiële berekeningen van Vattenfall bleek de TEO-optie ongeveer een miljoen euro duurder te zijn dan TEA. Het prijsverschil wordt veroorzaakt door de langere leiding die nodig is voor TEO. Ook de bouwkosten van de installatie, die voor TEO in de wijk zou moeten worden aangelegd, vallen hoger uit dan op het terrein van de RWZI. Omdat de twee warmtebronnen elkaar in duurzaamheid nauwelijks ontlopen, hebben de coöperatie en Vattenfall gezamenlijk besloten zich te richten op de rioolwaterzuivering.

Vattenfall en de coöperatie zijn in gesprek met het hoogheemraadschap van Rijnland (eigenaar van de RWZI) en de gemeente Leiden (eigenaar van de grond). Beide partijen staan positief tegenover de mogelijkheid om TEA als warmtebron in te zetten. Als alles verloopt zoals gepland, zou de bouw van de installatie in 2024 kunnen starten. De eerste warmtelevering kan dan op zijn vroegst in 2025 plaatsvinden. De warmtecapaciteit van de RWZI is in theorie groot genoeg om meer woningen dan alleen in Poelgeest te verwarmen.

Over Energiek Poelgeest Coöperatie

Energiek Poelgeest is een bewonersinitiatief in de wijk Poelgeest (Oegstgeest). De coöperatie zet zich in voor een duurzame wijk, waar het goed wonen is en waar bewoners zeggenschap hebben over de overstap naar duurzame energie. Energiek Poelgeest werkt aan duurzame verwarming door aquathermie, aan collectieve opwek van duurzame stroom en aan maatregelen om de wijk voor te bereiden op klimaatveranderingen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter