Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Shell in beroep tegen uitspraak Klimaatzaak

Shell gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag in de zaak die Milieudefensie en anderen aanspanden tegen Shell. Twee maanden geleden stelde de rechter dat Shell haar wereldwijde netto CO2-uitstoot in 2030 met 45% moet verminderen ten opzichte van het niveau van 2019.

Redactie Klimaatweb 20 juli 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

“We zijn het erover eens dat dringende actie nodig is en we versnellen onze transitie naar netto-nul”, zegt Shell-CEO Ben van Beurden. “Maar we gaan in beroep omdat een rechterlijke uitspraak tegen één enkel bedrijf niet effectief is. Er is duidelijk, ambitieus beleid nodig dat fundamentele verandering in het hele energiesysteem stimuleert. Klimaatverandering is een uitdaging die zowel dringende als mondiale actie vereist; actie die de samenwerking bevordert en de coördinatie tussen alle partijen aanmoedigt.”

Milieudefensie stuurde eind juni nog een brandbrief aan Shell, met daarin het verzoek aan Ben van Beurden om in gesprek te gaan. Met deze brief wilde milieudefensie shell eraan herinneren dat het bedrijf meermaals de urgentie van het klimaatprobleem heeft erkend. Een hoger beroep past daar niet bij, stelt de milieuorganisatie. ‘Het zou eeuwig zonde zijn om nog jaren te debatteren in de rechtszaal, terwijl de wereld om ons heen snakt naar een oplossing.’ De brief heeft kennelijk niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Shell publiceerde in april 2021 de details van haar Powering Progress-strategie richting netto nul uitstoot. Dit vond plaats na de hoorzittingen bij de rechtbank en is daarom niet meegenomen in het vonnis. Deze strategie richt zich echter met name op 2050, terwijl het vonnis van de rechtbank een ambitieuzere doelstelling voor 2030 oplegt aan Shell. Hierbij benadrukte de rechter dat het volgen van de maatschappelijke ontwikkelingen niet voldoende is voor een invloedrijk bedrijf als Shell.

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in mei 2021 legde Shell haar strategie voor de energietransitie ter stemming voor aan de aandeelhouders. Een primeur, want geen enkel ander energiebedrijf deed dit eerder. Van de aandeelhouders stemde 89% in met deze strategie. Daartegenover stond ook een resolutie van de ‘groene’ aandeelhoudersorganisatie Follow This, waarin om hogere emissiereductiedoelstellingen voor 2030 werd gevraagd. Ondanks het negatieve advies vanuit het bestuur, stemde 30% van de aandeelhouders voor deze resolutie.

Shell heeft al een aantal stappen aangekondigd om de uitstoot van scope 1 en 2 te verminderen. Het gaat dan om een combinatie van efficiënter gebruik van energie, het stoppen met routinematig affakkelen, technologie voor het afvangen en opslaan van CO2 en het samenwerken met leveranciers om hernieuwbare elektriciteit in faciliteiten te gebruiken. Daarnaast concentreert Shell haar wereldwijde raffinage-activiteiten van de huidige dertien locaties naar vijf energie- en chemieparken tegen 2030. Shell bekijkt nu de mogelijkheden om deze inspanningen op te schalen en te versnellen binnen de Powering Progress-strategie.

Zie ook

Climate Change Litigation. Royal Dutch Shell moet haar CO2-emissies met 45% netto terugdringen

Energiebedrijven en klimaatdoelen: van woorden naar daden

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter