Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Shell zet eigen klimaatresolutie naast Follow This klimaatresolutie

Shell presenteert voor de komende aandeelhoudersvergadering een resolutie die aandeelhouders vraagt om hun huidige klimaatplannen te steunen. Het is een reactie op de klimaatresoluties van Follow This; de vereniging van groene aandeelhouders die sinds 2016 resoluties indient waarin zij Shell vraagt emissiereductiedoelen te stellen die aansluiten bij het Parijs-akkoord.

Redactie Klimaatweb 15 april 2021

De resolutie van Shell vraagt steun voor de nieuwe strategie, die vandaag gepresenteerd werd. Hierin worden CO2-emissies de komende tien jaar onvoldoende verlaagd volgens Follow This (zie tabel). “We hopen dat deze nieuwe manoeuvre aandeelhouders niet afleidt van waar het werkelijk om gaat: serieuze actie om emissies omlaag te brengen en de energietransitie te versnellen, waar we Shell keihard voor nodig hebben,” zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This.

Shells plan om zijn relatieve emissies met 20% omlaag te brengen in 2030, zal niet leiden tot een absolute emissiereductie van 25-45%, wat volgens het IPCC nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5-2°C, zoals afgesproken in Parijs. Bovendien voorziet Shells strategie niet in een serieuze verschuiving van investeringen van fossiel naar duurzaam en wil het zijn aardgasproductie verhogen. Sinds Shells aankondiging om mee te doen aan het Parijsakkoord in 2017, investeerde het olieconcern 3% van de totale investeringen in duurzame energie.

Shell noemt de Follow This klimaatresolutie onnodig, omdat het bedrijf al in lijn met Parijs zou zijn. Maar volgens Follow This zou er slechts één resolutie nodig zijn als de nieuwe strategie van Shell inderdaad naar Parijs zou leiden. “In dat geval zouden we onze klimaatresolutie intrekken en die van Shell steunen.” Aldus van Baal. Bij voorgaande resoluties noemde Shell de klimaatresolutie ook al onnodig, toch stelde het bedrijf de doelen twee naar boven bij nadat een groeiende groep aandeelhouders voor de klimaatresolutie van Follow This stemde.

Van Baal ziet deze nieuwe strategie van Shell als onderdeel van een patroon: Shell vraagt aandeelhouders om steun voor een nieuwe strategie, die ‘netto nul’ belooft in de verre toekomst, maar de emissies in de komende tien jaar onvoldoende omlaag brengt om Parijs te halen. Eerder deze maand bevestigde een rapport van de CA100+, ’s werelds grootste alliantie van beleggers, dat geen enkel olie- en gasconcern voldoet aan het Parijsakkoord. “Beleggers die klimaatverandering willen stoppen, willen dat de absolute emissies van energiebedrijven omlaag gaan. We verwachten dat de steun van beleggers voor serieuze klimaatdoelen, zoals verwoord in onze klimaatresolutie, zal stijgen dit jaar.” Aldus van Baal.

Zie ook

Energiebedrijven en klimaatdoelen: hoe kunnen woorden omgezet worden in daden?

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter