Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Start gunningstraject van grootste windparken op zee tot nu toe

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat start de laatste week van 2023 het traject voor de gunning van twee van de grootste windparken op zee tot nu toe, waarbij in één keer 4 GW windenergie op zee wordt vergund. Dit is bijna net zoveel als totale capaciteit van de bestaande windparken bij elkaar.

NWEA 21 december 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Eind februari 2024 schrijft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de nieuwe tenders uit voor windenergie op zee. Het gaat om windenergiegebied IJmuiden Ver, kavels Alpha en Beta. Daarmee wordt dus in één keer 4 gigawatt aan windenergie vergund. De windparken komen op ruim 60 kilometer van de Nederlandse kust te liggen, ter hoogte van IJmuiden. Ze zijn naar verwachting in 2029 en 2030 operationeel.

Demissionair minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie: “De Noordzee wordt dé leverancier van groene elektriciteit voor Europa en een onmisbaar onderdeel van het duurzame energiesysteem van de toekomst. De afgelopen jaren heeft Nederland grote stappen gezet met natuurgerichte en technische innovaties, zijn de kosten omlaaggegaan en zijn we steeds efficiënter gaan werken. Daar mogen we trots op zijn.”

Publicatie tenderregelingen en kavelbesluiten

In de laatste week van 2023 publiceert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de definitieve tenderregelingen en de definitieve kavelbesluiten. Ook publiceert het ministerie een aangepaste ‘uitvoeringsregeling windenergie op zee’ om ervoor te zorgen dat bij de vergunningsprocedure nog meer rekening gehouden kan worden met veiligheid.

Vergelijkende toets met financieel bod

De tenders bestaan uit een zogenoemde vergelijkende toets met aanvullend een financieel bod. Deze methode is ook in de tenders voor Hollandse Kust (west) toegepast. Ecologie en inpassing van de geproduceerde elektriciteit in het energiesysteem zijn belangrijke punten in de tenders. Hiermee wil de overheid oplossingsgerichte en innovatieve biedingen stimuleren. Eind 2031 wil Nederland ongeveer 21 GW aan opgesteld vermogen windenergie op zee behalen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter