Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Stikstofimpasse zet rem op energietransitie

Ruim drie maanden geleden heeft de Raad van State de bouwvrijstelling geschrapt. Dit heeft ook gevolgen voor energie-infrastructuur projecten, want per project moet er nu worden onderzocht wat de stikstof impact is die tijdens de aanleg vrijkomt. Door de stikstofimpasse lopen de projecten van de netbeheerders om het elektriciteitsnet uit te breiden grote vertraging op, terwijl we nu al achterlopen op de duurzame doelen. Netbeheer Nederland roept de betrokken Kamerleden dan ook op om snel actie te ondernemen, zodat de verduurzaming van ons land vlot getrokken kan worden.

Netbeheer Nederland 15 februari 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De stikstofimpasse zorgt voor grote vertragingen in veel projecten van de energietransitie. En daar blijft het niet bij. De maatschappelijke gevolgen van het stilvallen van projecten voor de woningbouw, bedrijvigheid, duurzame energie, industrie, openbaar vervoer en openbare verlichting, zijn enorm en staan niet in verhouding tot de stikstof die slechts tijdelijk vrijkomt bij het realiseren van de projecten van de netbeheerders.

Domino-effect voor andere sectoren dreigt

Nagenoeg alle projecten van de netbeheerders (tienduizenden!) hebben een tijdelijke bijdrage aan stikstofdepositie in de aanlegfase en beschikken nog niet over een onherroepelijke natuurvergunning . Hiermee is een volgende serieuze en zeer reële bedreiging voor de beoogde snelheid van de energietransitie ontstaan, naast de toenemende netcongestie en het tekort aan technici.

Deze projecten dreigen te vertragen met grote gevolgen: wanneer het net niet op tijd klaar is dan ontstaat er namelijk een domino-effect aan vertragingen in andere sectoren zoals industrie en woningbouw omdat deze sectoren een aansluiting op het elektriciteitsnet nodig hebben om onder andere te kunnen verduurzamen.

Hierdoor ontstaat er een neerwaartse spiraal; om bijvoorbeeld stikstof te reduceren moeten sectoren verduurzamen. Hiervoor moet het elektriciteitsnet worden uitgebreid maar die projecten lopen grote vertraging op omdat ze vanwege de stikstofimpasse niet de benodigde vergunningen krijgen. Om uit deze spiraal te komen is het dus essentieel dat de projecten van de netbeheerders door kunnen gaan. Netbeheerders zijn namelijk deel van de oplossing en niet van het probleem!

Twee oplossingsrichtingen

Op 23 februari debatteert de commissie van LNV over de aanpak van stikstof. Netbeheer Nederland heeft de betrokken Kamerleden twee oplossingsrichtingen voorgesteld, waarmee de projecten in het kader van de energietransitie alsnog snelle doorgang kunnen vinden.

Voor de korte termijn roept Netbeheer Nederland op om bij de Minister aan te dringen op het creëren van snelle, duidelijke en voorspelbare processen voor netbeheerders bij het behandelen van de ecologische beoordelingen (natuurtoetsen) en voortoetsen, zodat hiermee vlot de benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd en afgegeven. Voor de langere termijn roepen de netbeheerders op tot het creëren van een aparte categorie voor energie-infrastructuurprojecten bij het toewijzen van stikstofruimte zodat deze projecten uitgezonderd worden van verdere wegingen of uitruil. Omdat bij energie infrastructuurprojecten alleen in de aanlegfase beperkt stikstof vrijkomt, hoeft voor deze projecten alleen tijdelijke de benodigde stikstofruimte worden toegewezen.

Bijlage

Klik hier voor de inbreng van Netbeheer Nederland aan het stikstofdebat

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter