Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Uitgebreid bodemonderzoek en windmetingen op de Noordzee: een stap naar meer offshore windparken

Op dit moment voeren meerdere schepen, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), bodemonderzoek uit op de Noordzee. In de maand mei varen er in een week zelfs vier onderzoeksschepen tegelijkertijd op zee, wat meer is dan ooit tevoren. Deze schepen zijn bezig met het in kaart brengen van gebieden die zijn aangewezen voor de bouw van windparken. Daarnaast zullen er vijf meetcampagnes worden uitgevoerd voor wind- en wateronderzoeken op de Noordzee.

NWEA 24 mei 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Windparkontwikkelaars kunnen met behulp van de verzamelde gegevens uit de bodem-, wind- en wateronderzoeken plannen en ontwerpen maken voor offshore windparken. Rijksoverheid laat de onderzoeken centraal uitvoeren. Dit heeft ertoe geleid dat de datakwaliteit van de onderzoeken aanzienlijk is verbeterd en de kosten van offshore windenergie aanzienlijk zijn gedaald in de afgelopen jaren.

Meer offshore windparken

RVO voert sinds 2015 metingen uit voor toekomstige windparken. Afgelopen jaren zijn er verschillende offshore windparken gebouwd en de komende jaren volgen er meer. Dit komt doordat de doelstellingen voor windenergie op zee zijn verhoogd. Tegen 2030/2031 streeft Nederland naar een geïnstalleerd vermogen van 21 gigawatt (GW) aan offshore windenergie. Daarom is het noodzakelijk om het aantal onderzoeken uit te breiden, zodat de strakke deadlines behaald kunnen worden voor het opleveren van de resultaten voordat de vergunningen voor de winparken worden verstrekt.

Bodemonderzoek voor windturbine-ontwikkeling

Vanaf mei 2023 zijn er in opdracht van RVO vier schepen van Fugro actief op de Noordzee. Deze schepen doen onderzoek naar de samenstelling en condities van de bodem. Na het verzamelen van ondiepe bodemmonsters door deze schepen, neemt een ander schip diepere monsters af, vanaf een diepte van 60 meter. De schepen brengen de ondergrond in kaart, wat zal helpen bij de ontwikkeling van de fundering van de windturbines en de kabels die hier komen te liggen.

Wind- en waterstudies

Naast de bodemonderzoeken, worden er ook wind- en waterstudies uitgevoerd. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door GEOxyz en RPS. Waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technieken, zoals drijvende lasers (LiDARs) om windsnelheden te meten. RVO en Nederland lopen hiermee internationaal voorop. In opdracht van RVO zullen GEOxyz en RPS de komende tijd vijf meetcampagnes uitvoeren, met elk twee meetboeien die in de Noordzee liggen. Deze boeien meten niet alleen windsnelheden binnen een bepaald gebied, maar ook welk effect de windparken onderling op elkaar hebben. Elke campagne heeft een duur van twee jaar per windenergiegebied.

Klimaatdoelstellingen en een duurzamer Nederland

De wind- en watermetingen dragen bij aan een zo precies mogelijke opbrengstberekening van een windpark. Daarnaast spelen de bodemonderzoeken en de golf- en stromingsmetingen een essentiële rol bij het maken van een ontwerp voor een windpark. Op deze manier vergroot Nederland voortdurend de efficiëntie van het bouwen van offshore windparken, die van cruciaal belang zijn voor het behalen van de doelstellingen. Met deze inspanningen leveren we een belangrijke bijdrage aan een duurzamer Nederland en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter