Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Van 10 harde conclusies IPPC rapport naar 5000 inspirerende klimaatadaptieve voorbeelden

Floris Boogaard vat in tien conclusies het nieuwste IPCC-rapport samen. Overstromingen, droogte, hitte, natuur en waterbeheer zijn onderwerpen waar de komende jaren aandacht aan besteed moet worden als het over klimaatadaptatie gaat. Floris Boogaard ziet eindeloze opties aan klimaatadaptieve oplossingen in Nederland. Op 2 juni tijdens het Symposium Klimaatadaptatie van Klimaatweb neemt Floris je mee naar klimaatadaptatie voorzieningen in Nederland en kan je al je vragen stellen.

4 mei 2022

Met het onlangs verschenen IPCC-rapport is de urgentie van klimaatadaptatie nog eens extra op scherp gezet: de tijd die we over hebben voor effectieve adaptatie aan de effecten van klimaatverandering is nog maar beperkt. We kunnen nú nog invloed hebben zodat we ook in de toekomst veilig en duurzaam kunnen leven in delta’s en kustgebieden. Dat is de hoopvolle boodschap van het nieuwe IPCC-rapport (WG2). De urgente oproep beperkt zich niet tot de noodzaak om de CO2-uitstoot te reduceren, maar richt zich ook op het versneld aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Niet alle effecten van klimaatverandering zijn te voorkomen, en dus is een goede voorbereiding van groot belang. Bekijk hier de infographic van Deltares.

Wereldwijd hebben ruim 270 wetenschappers bijgedragen aan dit rapport. Een versnelling van adaptatie en ingrijpendere maatregelen zijn nodig om de klimaatverandering bij te houden. Door rekening te houden met de lange termijn adaptatie-opgave kunnen we tijdig duurzame keuzes maken en verkeerde investeringen voorkomen. Geen tijd gehad om het rapport te lezen? Hier tien belangrijke uitkomsten van het rapport samengevat:

1. Effecten van klimaatverandering doen zich nu al voor op vele plekken, en nemen toe bij elke verdere opwarming

2. Het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering is afhankelijk van de verbonden interacties tussen het klimaat, de natuur en de mens

3. De kwetsbaarheid van ecosystemen en mensen voor klimaatverandering verschilt tussen regio's, maar treft vooral de meest kwetsbaren

4. Natuurlijke ecosystemen staan onder toenemende druk, waardoor hun bijdrage aan mitigatie- en aanpassingsinspanningen wordt ondermijnd

5. Stedelijke gebieden zijn hotspots: gevolgen van klimaatverandering komen daar samen maar er zijn tegelijkertijd mogelijkheden voor adaptatie en mitigatie

6. Zeespiegelstijging zal grote risico's en aanpassingsproblemen met zich meebrengen voor kustgebieden

7. Kettingreacties, samenvallende omstandigheden en grensoverschrijdende effecten hebben grote invloed op de ecologische en humanitaire crises

8.De mogelijkheden tot adaptatie zijn ongelijk verdeeld en deze kloof wordt groter

9.Het dichten van de aanpassingskloof is afhankelijk van tijdige actie en flexibele strategieën voor de lange termijn

10.Duurzame ontwikkeling en het vermijden van maladaptatie vereisen geïntegreerde benaderingen van adaptatie, mitigatie en het aanpakken van sociale en ecologische uitdagingen.

Na het lezen van deze 10 conclusies kun je moedeloos voelen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Wat kan ik hier aan doen? Doen we dan helemaal niets in Nederland? Heeft het allemaal nog wel zin? Het is echter geen tijd om moedeloos te zijn, we moeten tot actie over gaan. Wist u dat in uw omgeving er al diverse maatregelen zijn genomen om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen? Er zijn al meer dan 5000 klimaatadaptieve locaties in Nederland verzameld met natuurvriendelijke wadi’s, waterpleinen, ondergrondse infiltratie, groene daken, watermuren, drijvende woningen, raingardens en diverse innovaties.

In het Symposium Klimaatadaptatie neemt Floris Boogaard je mee naar inspirerende projecten bij jou in de buurt. Hij laat diverse projecten zien die veel positieve aandacht kregen in 2021 en ging hierover in gesprek met gemeenten, waterschappen en aannemers. Wat ging goed? Wat kan beter? Na een korte inleiding reizen we samen (virtueel) naar enkele klimaatadaptatie voorzieningen om jouw vragen te beantwoorden. Bedenk vast welke vragen je hebt of welke regio je wilt bezoeken, maak het Floris gerust een beetje moeilijk, dan wordt het interactief en leuk.

Symposium

Schrijf je hier in voor het Symposium Klimaatadaptatie van Klimaatweb

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter