Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Vergunningen voor Lente Kabinet Festival blijven in stand

Twee vergunningen die nodig zijn voor het organiseren van het tweedaagse Lente Kabinet Festival komend weekend in natuurgebied Het Twiske, blijven in stand. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland beslist. Stichting Hart voor Het Twiske had verzocht de vergunningen te schorsen vanwege veronderstelde natuurschade, maar de rechter wijst dat verzoek af. Dat betekent dat het festival komend weekend door kan gaan.

de Rechtspraak 7 juni 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Het festival

Het Twiske maakt onderdeel uit van een Natura 2000-gebied. Voor het Lente Kabinet Festival dat op 4 en 5 juni wordt gehouden, komen vijf podia in Het Twiske, twee grotere en drie kleinere. Het festival draait voornamelijk om elektronische muziek. Er zijn meerdere vergunningen verleend aan Dekmantel BV, de organisator van het festival. Stichting Hart voor Het Twiske komt tegen twee vergunningen in het verweer: de vergunning die Gedeputeerde Staten hebben verstrekt op basis van de Wet natuurbescherming en de omgevingsvergunning die de gemeente Oostzaan heeft verstrekt.

De stichting vreest onder meer de toename van de stikstofneerslag. Het natuurgebied staat er al niet goed voor. Er zal ontoelaatbaar veel stikstof vrijkomen door de organisatie van het festival, zegt de stichting. Daarnaast worden ook andere evenementen georganiseerd waardoor het natuurgebied overbelast raakt. De vogels in het gebied, waaronder de rietzanger en bedreigde roerdomp, worden volgens de stichting ernstig verstoord door het festival.

Dekmantel BV meent dat alle regels die zijn opgenomen in de vergunning worden nageleefd. Zo zijn berekeningen gedaan naar de stikstofuitstoot. Die valt wel degelijk binnen de gestelde normen, zegt de organisator. Ook zijn onderzoeken uitgevoerd naar de vogels in het gebied, waarna maatregelen zijn getroffen om ze niet te verstoren. Delen van Het Twiske zijn afgezet voor publiek en er wordt ook in de belichting rekening gehouden met de vogels.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat het festival niet tot een ontoelaatbare stikstofneerslag zal leiden. In de verleende vergunning staat dat Dekmantel alleen machines mag gebruiken met zeer beperkte stikstofuitstoot. In Het Twiske zelf zijn geen gebieden die gevoelig zijn voor de zeer geringe stikstofneerslag. Voor gebieden buiten Het Twiske heeft de uitstoot geen significante gevolgen.

Daarnaast blijkt uit advies van deskundigen dat het festival geen verstoring van broedvogels oplevert. De rechtbank heeft geen reden om aan dat advies te twijfelen. Daarbij is onder meer van belang dat in de vergunning voorschriften zijn opgenomen om verstoring zoveel mogelijk te voorkomen. De stichting heeft geen tegenrapport van een ecoloog kunnen laten zien waaruit blijkt dat broedvogels wel zouden worden gestoord.

De slotconclusie van de voorzieningenrechter is dat hij verwacht dat de vergunningen in een zogenoemde bodemprocedure bij de rechtbank in stand zullen blijven. Het belang van de organisator om het Lente Kabinet Festival door te laten gaan is daarom groter dan het belang van de stichting om het tegen te houden. Omdat de rechtbank de natuurvergunning niet schorst, wordt de omgevingsvergunning ook niet geschorst.

De rechtbank heeft deze uitspraak op vrijdag 3 juni mondeling gedaan. Een schriftelijke weergave van deze uitspraak volgt later.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter