Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Beleving windenergie op land; inzichten uit vier windparken

TNO ontwikkelt kennis over het betrekken en motiveren van mensen, vormen van samenwerking tussen overheid en burgers, tussen consumenten onderling en welke lessen we daaruit kunnen trekken. Dat inzicht is van belang om draagvlak te creëren voor de energietransitie.

TNO 1 april 2022

Aan de ene kant zijn er mensen die zich verzetten tegen nieuwe technologieën op het gebied van duurzame energie zoals CO2-opslag of wijken aardgasvrij maken, terwijl er ook een enthousiaste groep voorlopers is die zelf initiatieven neemt als individu of collectief. Wat beweegt mensen en hoe werken de achterliggende processen? We bestuderen menselijk denken en handelen om erachter te komen wat consumenten stimuleert of juist afremt.

Burgerparticipatie beter vormgegeven bij plannen windparken

Om de energietransitie te laten slagen is het essentieel om bewoners te betrekken. Inzichten in de beleving van bewoners gedurende het proces van een windpark project geeft lokale bestuurders en toekomstige windpark ontwikkelaars handvatten voor het realiseren van projecten en het vormgeven van de Regionale Energie strategieën (RES).

TNO onderzocht in opdracht van het ministerie van EZK hoe bewoners windparken in hun omgeving ervaren en welke factoren daarbij een rol spelen. De resultaten zijn te vinden in het rapport “Beleving windenergie op land; inzichten uit vier windparken”.

Rapport

Lees het hele rapport hier: Beleving windenergie op land; inzichten uit vier windparken

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter