Met andere woorden: hoe staan we ervoor? Klimaatweb en Omgevingsweb gaan op zoek naar antwoorden op al deze vragen over (duurzame) warmte als alternatief voor aardgas. De energietransitie voltrekt zich op lokaal niveau, met gemeenten in de voorhoede. Het is daarmee een van de prangende verkiezingsthema’s.

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart organiseren we een debat tussen wetenschappers, duurzame warmte-experts en lokale politici. Met onder anderen Benno Schepers (senior onderzoeker CE Delft) en Annelies Huygen (bijzonder hoogleraar Ordening van energiemarkten).

Zie ook

Themadossier warmte