Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Budgetproblemen dreigen voor klimaat en verkeersveiligheid

De VNG benadrukt in een brief aan de vaste Kamercommissie Financiën de financiële aspecten van 2 belangrijke dossiers: klimaatbeleid en verkeersveiligheid. Een oplossing is nodig, omdat anders het risico bestaat dat gemeenten vanwege budgetproblemen niet meer kunnen werken aan deze maatschappelijke opgaven.

VNG 2 juli 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Klimaatbeleid vraagt om overbruggingsmiddelen

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft in januari 2021 de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord in kaart gebracht. We verwachten dat het nieuwe kabinet de hiervoor benodigde middelen reserveert. Het mag niet gebeuren dat in afwachting daarvan de uitvoering terugloopt. Om de huidige inzet van medeoverheden te kunnen continueren, is een bedrag van tenminste € 70 miljoen nodig. Als die middelen er niet komen, worden gemeenten, provincies en waterschappen gedwongen de activiteiten voor het Klimaatakkoord af te schalen, en soms zelfs te stoppen.

Verkeersveiligheid in de knel door coronacrisis

Veel gemeenten lukt het vanwege corona niet om alle maatregelen van de eerste tranche uit het strategisch plan verkeersveiligheid voor eind 2021 te implementeren. Dit komt doordat digitale participatietrajecten met burgers langer duren of de markt niet op tijd voldoende materialen/personeel kon leveren. Daarom vragen wij het rijk om de bestedingstermijn met een jaar te verlengen, tot en met 2022. Anders zouden gemeenten, die al veel in de implementatie hebben geïnvesteerd, 50% van het bedrag (de rijkssubsidie) moeten terugbetalen of kunnen projecten alsnog niet van de grond komen.

Meer informatie

VNG-inbreng debat Voorjaarsnota

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter