Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Eindverslag informateur Hamer: VVD en D66 willen klimaatdoelen 2030 verhogen

Informateur Hamer biedt vandaag haar eindverslag aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp aan. Onderdeel van het Eindverslag zijn een aantal bouwstenen op hoofdthema’s, waaronder het klimaatbeleid, welke VVD en D66 samen hebben opgesteld de afgelopen periode. Uit het verslag blijkt onder andere dat de partijen de klimaatdoelen voor 2030 willen verhogen en er extra maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de Green Deal van de EU. Lees hieronder de paragrafen over het klimaatbeleid uit het Document op hoofdlijnen en de Bouwstenen.

Redactie Klimaatweb 2 september 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Document op hoofdlijnen
Vooruitstrevend klimaatbeleid

De klimaat- en energietransitie is niet alleen noodzakelijk, maar biedt ook een grote kans. Door in te zetten op een klimaatneutraal, fossielvrij en circulair Nederland in 2050 werken we aan schone lucht, mooie en gezonde natuur en een sterk bedrijfsleven dat duurzame banen en welvaart oplevert, met oog voor biodiversiteit. Een volgend kabinet moet de ambitie hebben voorop te lopen met verstandig beleid en bijbehorende innovatie. En tegelijkertijd ervoor zorgen dat de klimaattransitie voor huishoudens en mkb-ondernemers haalbaar en betaalbaar blijft.

We voeren het Klimaatakkoord uit en borgen met doorgerekende plannen het behalen van de doelstellingen zoals afgesproken in de Klimaatwet. We verhogen de klimaatdoelen voor 2030, nemen extra maatregelen, en voldoen ten minste aan het doel van de Green Deal van de EU (55%). Dat vraagt een sterke regierol van de overheid en extra inspanningen van alle sectoren.

De grootste winst is te behalen in de industrie. We voeren groene industriepolitiek zodat het bedrijfsleven versneld een grote sprong kan maken op duurzaamheid om daarmee het verdienvermogen op lange termijn overeind te houden en er schaal en slagkracht ontstaan waar ook andere sectoren van kunnen profiteren. Mede met publieke investeringen versnellen we de aanleg van cruciale energie-infrastructuur. We halen opties voor ná 2030 naar voren, zoals extra wind op zee en zonnepanelen op daken, doorbraken in de circulaire economie, elektrificatie van productieprocessen en opschaling van waterstof. Bedrijven worden geholpen en gesubsidieerd om de klimaatambitie waar te maken en vervuiling krijgt een realistische prijs. De groene industriepolitiek is wel wederkerig. Tegenover investeringen vanuit de overheid, zorgt een verhoogde doelstelling van de industrie ervoor dat Nederland de verhoogde klimaatdoelstelling haalt.

Dat is nodig om huishouden en mkb-ondernemers ook echt lucht te geven en voor hen te blijven werken aan een transitiepad dat zij kunnen meemaken. Huishoudens en het kleine mkb worden ontzorgd door onder meer het forser ondersteunen van investeringen in isolatie, hybride warmtepompen, zonnepanelen op daken en het bijmengen van groen gas. We gaan met onderwijsinstellingen en sociale partners maximaal aan de slag om vakmensen op te leiden en, waar nodig, om of bij te scholen voor voldoende tempo in de energietransitie.

Met meer hergebruik van eindige grondstoffen wordt het makkelijker de klimaatdoelen te halen. Daarom komt er een ambitieus klimaatdoel voor circulaire economie en een uitvoeringsprogramma om dat te bereiken met regulering, het beter beprijzen van milieuschade en extra ondersteuning voor bedrijven om de transitie naar circulaire (productie)processen te ondersteunen. De overheid kan ook zelf meer doen, onder andere door volledig circulair aan te besteden.

Door milieucriminaliteit en milieurisico’s steviger aan te pakken zorgen we voor een schone en gezonde leefomgeving: we verminderen milieuschade, versterken het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving en zorgen voor voldoende (handhavings)capaciteit.

Bekijk hier het volledige document op hoofdlijnen

Bouwstenen
Nieuwe duurzame economie met sterker verdienvermogen

  • De klimaat- en energietransitie is niet alleen noodzakelijk, maar biedt ook een grote kans. Door in te zetten op een klimaatneutraal, fossielvrij en circulair Nederland in 2050 werken we aan schone lucht, mooie en gezonde natuur en een sterk bedrijfsleven dat duurzame banen en welvaart oplevert.

  • We gaan met onderwijsinstellingen en sociale partners maximaal aan de slag om vakmensen op te leiden en waar nodig om- of bij te scholen voor voldoende tempo in de energietransitie.

  • We voeren het Klimaatakkoord uit en borgen met doorgerekende plannen het behalen van de doelstellingen zoals afgesproken in de Klimaatwet. We verhogen de klimaatdoelen voor 2030, nemen extra maatregelen, en voldoen ten minste aan de Green Deal van de EU.

  • We voeren groene industriepolitiek zodat het bedrijfsleven versneld een grote sprong kan maken op duurzaamheid om daarmee het verdienvermogen op lange termijn overeind te houden en er schaal en slagkracht ontstaat waar ook andere sectoren van kunnen profiteren.

  • Tegenover investeringen vanuit de overheid, zorgt een verhoogde doelstelling van de industrie ervoor dat Nederland de verhoogde klimaatdoelstelling haalt.

  • Huishoudens en het kleine MKB worden ontzorgd door onder meer het forser ondersteunen van investeringen in isolatie, hybride warmtepompen, zonnepanelen op daken en het bijmengen van groen gas.

  • De ambitie is de meest innovatieve, duurzame en concurrerende economie in 2030 van de wereld, door het realiseren van hoogwaardige (digitale) infrastructuur, het beste onderwijs, een sterke arbeidsmarkt en goede overheidsfaciliteiten.

  • We vragen van grote bedrijven hun fair share en beschermen onze bedrijven tegen oneerlijke concurrentie van buiten Europa.

  • Het kabinet blijft zich inzetten om het groeivermogen en innovatief ondernemerschap te versterken.

  • Dat betekent het makkelijker maken om mensen in dienst te houden, en ondernemers helpen met hun vaste lasten, het dichten van de financieringskloof, de klimaattransitie en een meetbare aanpak van regeldruk, met maatwerk voor het MKB.

Bekijk hier het volledige document met bouwstenen

Zie ook

Aanbiedingsbrief eindverslag informateur Hamer

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter