Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Kennismaken met Kamerleden Klimaat: Pieter Grinwis (ChristenUnie)

Terwijl de formatie voortduurt is de nieuwe Tweede Kamer al geïnstalleerd. In deze serie maken wij kennis met de Kamerleden op het gebied van klimaat. Nieuwe gezichten en oude bekenden stellen zich voor aan de hand van vragen over hun ambities en uitdagingen als Kamerlid en in de klimaattransitie. Deze keer stelt Pieter Grinwis, woordvoerder klimaat van de ChristeUnie, zich voor.

Redactie Klimaatweb 16 juli 2021

Reeksen

Reeksen

Pieter Grinwis is geboren in Ouddorp op het eiland Goeree-Overflakkee. Hij woont nu in Den Haag en voelt zich thuis in de stad én op het platteland. Hij is sinds de verkiezingen van 2021 Kamerlid. Voordat Grinwis verkozen werd, was hij zeven jaar gemeenteraadslid in Den Haag, medewerker van de ChristenUnie-fracties in de Tweede en Eerste Kamer en adviseur van de deltacommissaris. Hij schreef mee aan het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2021. Grinwis zet zich voor ambitieus, sociaal en praktisch klimaatbeleid met als devies: het is tijd voor klimaatdaden.

Waar werkte u hiervoor?

Ruim zeven jaar was ik raadslid in Den Haag, daarvoor werkte ik als adviseur voor de deltacommissaris. In mijn werk voor de deltacommissaris heb ik veel geleerd over klimaatverandering, de gevolgen ervan, wat goed adaptatiebeleid is en hoe je verstandig om kunt gaan met grote onzekerheden op lange termijn in beleidskeuzes die je vandaag moet maken. Als raadslid leer je de stad waar je woont met andere ogen bekijken en kennen. Ik heb in die zeven jaar zo veel praktische kennis opgedaan, daar heb ik iedere dag als Kamerlid nog gemak van. Bijvoorbeeld dat goed klimaatbeleid sociaal moet zijn. In sommige wijken zijn zo veel slechte huizen, met vocht- en schimmelproblematiek, slecht geïsoleerd, en met bewoners zonder portemonnee om daar wat aan te kunnen doen. Daarom weet ik dat goed klimaatbeleid ook altijd sociaal is.

Wat was uw belangrijkste drijfveer om te worden verkozen tot Kamerlid?

Ik houd erg van de liedjes van Stef Bos. Eén van zijn nummers heet ‘De Figuranten’. Dat gaat over mensen die geraakt worden door alle grote besluiten en gebeurtenissen, die dagelijks in het nieuws, maar er zelf weinig zeggenschap over hebben. Ze halen niet, zoals de hoofdpersonen, de aftiteling bij een film. Voor hen wil ik opkomen. Juist een alleenstaande moeder met jonge kinderen in een vochtig en slecht geïsoleerd huis in Moerwijk, verdient een comfortabel energiezuinig huis, waar haar kinderen gezond kunnen opgroeien.

Wat wilt u als Kamerlid hebben bereikt over vier jaar?

Ik hoop dat we dan meters hebben gemaakt met het klimaatbeleid en dat het dan ook echt praktisch is gemaakt. Dat we niet weer hebben gepraat over nog hogere doelen, maar ook echt klimaatdaden hebben gerealiseerd. Dat dat gezin in Moerwijk ook echt in een comfortabel en energiezuinig huis woont. Dat energiecoöperaties daadwerkelijk de kans hebben gekregen hun idee voor een duurzaam verwarmde wijk hebben kunnen uitvoeren. Dat boeren een duurzame boterham kunnen verdienen en grote industrieën een grote stap naar elektrificatie van hun processen hebben gezet. Ik hoop over vier jaar een praktische politicus te zijn geweest, die zijn idealen niet is kwijtgeraakt, maar ze iedere dag handen en voeten heeft gegeven.

Wat is volgens u de grootste uitdaging op het gebied van klimaatbeleid?

Een hele grote uitdaging is om de industrie en energievoorziening in Nederland, Europa en de wereld op een goede manier duurzaam te laten werken. Daar kunnen we de grootste winst behalen. Daar kan Europa met zijn marktmacht ook wereldwijd een grote rol spelen. Een andere grote uitdaging is om de energietransitie sociaal te laten plaatsvinden, dat het klimaatbeleid geen nieuwe tweedeling teweeg brengt. En misschien wel de grootste uitdaging is om waar nodig ons gedrag aan te passen, zeker als we graag met het vliegtuig op vakantie gaan of een biefstuk lekker vinden.

Wat vindt u het meest opvallend aan de discussie rondom klimaatverandering?

Dat het soms aantrekkelijker lijkt om discussies te hebben over abstracte doelen die we moeten bijstellen, dan om aan de slag te gaan met maatregelen die het verschil maken. Terwijl als het concreet is, zoals bijvoorbeeld rond het isoleren van woningen, ik merk dat veel mensen positief zijn en echt wel willen bijdragen. En verder natuurlijk, zoals bij veel onderwerpen, de polarisatie in de discussie, zeker op social media. Dat hoort bij deze tijd, ik weet het, en ik wil graag de verbinding zoeken, maar als het feitenvrije prietpraat is, dan moeten we ook niet aarzelen deze tegen te spreken of te ontmaskeren.

Hoe probeert u uw eigen leven zo duurzaam en klimaatbewust mogelijk in te vullen?

Waar mogelijk reis ik met de fiets. Ons huis isoleren en verduurzamen we stap voor stap. Zo hebben we afgelopen jaar ons dak laten isoleren en ik ben nu bezig met het plaatsen van zonnepanelen. Ook met het voedsel dat we nuttigen, gaan we steeds bewuster om. Ik merk dat mijn kinderen daar van jongs af aan veel bewuster mee omgaan dan ik dat vroeger heb geleerd.

Wat moeten mensen weten over u?

Ik ben gelukkig getrouwd en heb vier prachtige kinderen. Als ik zie hoe zij genieten van de natuur en zich zorgen maken over klimaatverandering, dan motiveert me dat enorm om te knokken voor klimaatbeleid dat echt werkt. Ik wil me sterk maken voor een schone en leefbare aarde, waar volgende generaties een goed leven kunnen leven.

Zie ook

Kennismaken met Kamerleden klimaat: Renske Leijten (SP)

Kennismaken met Kamerleden klimaat: Raoul Boucke (D66)

Kennismaken met Kamerleden klimaat: Christine Teunissen (PvdD)

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter