Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Miljoenennota 2023: nu bijsturen om 55% emissiereductie in 2030 te halen

Uit de voorlopige Klimaat en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat het huidige klimaatbeleid maar goed is voor 39% tot 50% CO2-reductie in 2030, ver onder de gestelde klimaatdoelen van het kabinet (55% tot 60% reductie). Ook al zijn veel beleidsmaatregelen uit het ontwerp-beleidsprogramma klimaat door het PBL in die verkenning niet verwerkt, er moet stevig bijgestuurd gaan worden wil Nederland de gestelde klimaatdoelen nog halen. Hieronder staan een aantal extra klimaatmaatregelen die opvallen uit de miljoenennota 2023.

21 september 2022

Klimaatfonds

Het is duidelijk dat er bijgestuurd moet gaan worden, daarom komt het kabinet met een klimaatfonds dat de bestaande klimaatmaatregelen moet aanvullen. In het klimaatfonds is voor de strijd tegen klimaatverandering 35 miljard euro gereserveerd voor de komende 10 jaar. Elk jaar met Prinsjesdag zal de fondsbegroting van dit klimaatfonds bekend worden gemaakt. Er wordt nog aan een instellingwet gewerkt met spelregels voor dit fonds, maar urgente projecten zoals stimulering van wind op zee en waterstof krijgen alvast een investering van 4 miljard euro.

 • 1,7 miljard euro gaat naar wind op zee, om 10,7 GW extra windenergie tot 2030 te realiseren.

 • 1,3 miljard voor het opschalen de productie van groene waterstof

In 2023 gaat er vanuit het klimaatfonds:

 • Via de IPCEI (Important Projects of Common European Interest) €145 miljoen naar waterstof voor waterstofelektrolyse, infrastructuur en opslag.

 • €20 miljoen naar kernenergie

 • €200 miljoen naar warmtenetten (eenmalig samen met 2024)

 • €64,7 miljoen naar wind op zee

Belastingen

Maatschappelijke kosten moeten meer gedekt gaan worden door belastingen en duurzaamheid moet gestimuleerd worden. Een aantal maatregelen voor burgers:

 • Om CO2-uitstoot door vliegen te verminderen wordt de vliegbelasting in 2023 verhoogd met €18,48, van ongeveer €8 naar €26 per ticket.

 • Btw voor aankoop en plaatsing van zonnepanelen op een woning gaat in 2023 van 21% naar 0%, dit zou ook in administratie schelen omdat er geen btw teruggevraagd hoeft te worden.

 • De energiebelasting wordt vanaf 2024 geleidelijk verschoven van elektriciteit naar gas om huishoudens te prikkelen hun gasverbruik te verlagen en de overstap naar elektrisch verbruik te stimuleren.

Maatregelen voor bedrijven en industrie:

 • De bpm (belasting van personenauto’s en motorrijwielen) wordt ingesteld bij aanschaf van een bestelauto op benzine, diesel of gas per 2025 (hier was voorheen een ondernemersvrijstelling voor). Ook wordt de motorrijtuigbelasting voor bestelauto’s in 2025 met 15% verhoogd en in 2026 met een aanvullende 6,96%. Het doel is meer milieuvriendelijke bestelauto’s te verkopen.

 • Om 4 megaton CO2-uitstoot te verminderen in 2030 wordt de CO2-heffing aangescherpt. Bedrijven moeten in 2023 ook CO2-heffing betalen over de uitstoot die is gecompenseerd met dispensatierechten, dit is doorgevoerd tegen het advies van de Nederlandse emissieautoriteit in.

Zie ook

Rijksbegroting 2023 in licht van koopkracht en grote toekomstopgaven

De CO2-heffing in 2023 – snapt u het nog?

Prinsjesdag 2022: Roze bril af, bouwhelm op

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter