Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Ondertekening voor aanleg warmteleiding Rijswijk-Leiden

In het bijzijn van Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, hebben vandaag de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische Zaken en Gasunie het convenant Warmtetransportnet Zuid-Holland in de regio Leiden ondertekend. Zij geven hiermee het officiële startsein voor de aanleg van de ondergrondse warmteleiding van Rijswijk naar Leiden. Dit is een uitbreiding van WarmtelinQ, het warmtetransportnet dat de Rotterdamse haven gaat verbinden met Den Haag. De verwachting is dat in de loop van 2025 de aanleg van de leiding kan starten en in medio 2027 de eerste warmte aan Leiden en omliggende gemeenten geleverd kan worden.

Gasunie 11 juli 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Naast het convenant maakt ook een overeenkomst tussen Gasunie en Vattenfall de aanleg van de leiding mogelijk. Vattenfall zal de eerste warmte afnemen uit het warmtetransportnet en deze aan haar klanten van het bestaande warmtenet in Leiden en omgeving leveren. Uiteindelijk kunnen circa 50.000 woningen en andere gebouwen van het aardgas af en op een duurzame manier warmte ontvangen.

Belangrijke stappen

Voor Jeannette Baljieu, gedeputeerde provincie Zuid-Holland, zijn er nu belangrijke stappen gemaakt voor de ontwikkeling van het warmtetransportnet in Zuid-Holland. “Met Vattenfall committeert een gerenommeerde partij uit de warmtebranche zich aan WarmtelinQ. Daarmee is ook de realisatie van het WarmtelinQ-tracé Rijswijk-Leiden geborgd. Daarnaast geldt dat het voor Gasunie nu mogelijk is om een aanvraag te doen voor de investeringssubsidie van de provincie Zuid-Holland.”

Financiële kaders

Het totale project WarmtelinQ omvat een investering van enkele honderden miljoenen euro’s. Met het vandaag ondertekende convenant verstrekt de provincie Zuid-Holland een investeringssubsidie van EUR 81 miljoen voor de uitbreiding naar de Leidse regio. Het ministerie stelt EUR 22,5 miljoen extra subsidie ter beschikking voor deze uitbreiding. De raad van bestuur van Gasunie heeft met deze subsidies en met het contract met Vattenfall een positieve investeringsbeslissing kunnen nemen zodat de aanleg van dit traject kan starten. Hans Coenen, directeur Strategie en Business Development van Gasunie: “WarmtelinQ is een belangrijke pijler in onze transformatie van een gasinfrastructuurbedrijf naar een energie-infrastructuur bedrijf. Belangrijker nog is dat het gebruik van restwarmte een forse reductie van aardgas en CO2-reductie betekent en mensen en bedrijven helpt om op een toekomstbestendige en betaalbare manier gebouwen te verwarmen.”

Bestaande en nieuwe warmtenetten

WarmtelinQ is een ondergrondse warmtetransportleiding waar meerdere afnemers, zoals energieleveranciers, en (duurzame) warmtebronnen op aan kunnen sluiten. Het tracé van de Rotterdamse haven naar Den Haag wordt als eerste aangelegd.

De aanleg van het tracé Rijswijk-Leiden is een volgende stap in de realisatie van een warmtetransportsysteem in Zuid-Holland. Het warmtetransportnet heeft voldoende capaciteit om op termijn meer woningen, bedrijven en glastuinbouw langs het tracé van warmte te voorzien.

Regionale energiestrategie

De Leidse regio bevestigt het belang van WarmtelinQ voor de regio leiden. Liesbeth Spies, voorzitter van de regionale energie strategie Holland Rijnland: “Warmte via WarmtelinQ is één van de duurzame bronnen die onze regio van warmte voor 2030 moet voorzien. Daar houden we ook rekening mee in onze regionale energiestrategie. Door gebruik te maken van WarmtelinQ kunnen nieuwe warmtenetten van de grond komen en kunnen andere bronnen zich ontwikkelen".

Warmte uit de Rotterdamse haven

De warmte is afkomstig van bedrijven uit de Rotterdamse haven. Deze warmte komt vrij bij (industriële) processen en gaat vaak ongebruikt de lucht of het water in. Door deze warmte te gebruiken voor het verwarmen van gebouwen en glastuinbouw hoeft er minder warmte met aardgas geproduceerd te worden. Naast de inzet van warmte uit de haven is het van groot belang dat ook andere duurzame warmtebronnen worden gebruikt, zoals geothermie.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter