Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Onderzoek naar participatie inwoners in energietransitie

VNG 21 april 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

TNO doet onderzoek naar inwonerparticipatie bij het ontwikkelen van wind- en zonneparken en de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Houdt u zich in uw gemeente met deze onderwerpen bezig? Dan verzoeken we u de vragenlijst in te vullen, ook als u geen ervaring hebt met inwonerparticipatie.

Ondersteuningsmiddelen voor de RES

Het onderzoek is onderdeel van het kennisprogramma inwonerparticipatie dat TNO in opdracht van EZK is gestart. Dat programma heeft als doel om de VNG, NP RES, IPO en BZK te helpen hun ondersteuningsmiddelen (door) te ontwikkelen.

Zo doet u mee

Om deel te nemen, kunt u zich aanmelden bij TNO. Dan stuurt TNO u in mei de vragenlijst. Hoe lang het duurt om deze in te vullen, is afhankelijk van het aantal wind- en zonneprojecten in uw gemeente.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek geeft de VNG en de andere partijen inzicht in:

  • wat er allemaal al gebeurt op het gebied van inwonerparticipatie voor zonne- en windparken en het elektriciteitsnetwerk. Dit is bedoeld om een realistisch beeld te geven, in plaats van anekdotische verhalen in bijvoorbeeld de media. De vragenlijst is nadrukkelijk niet bedoeld als controle of verantwoording van gemeenten. De resultaten worden zo gepubliceerd dat ze niet herleidbaar zijn naar een specifieke gemeente.

  • de ondersteuningsbehoeften van gemeenten op het gebied van inwonerparticipatie, zodat onder andere RES-regio’s, NP RES en de rijksoverheid hierop kunnen inspelen. Op basis van de resultaten van vorig jaar heeft NP RES bijvoorbeeld trainingen ontwikkeld over desinformatie en polarisatie.

Dit heeft uw gemeente eraan

  • U heeft invloed op de ontwikkeling van de hulpmiddelen die door de VNG, NPRES, IPO en vanuit het rijk worden aangeboden.

  • Door mee te doen aan dit onderzoek geeft u ons een realistisch beeld van de stand van zaken op het gebied van participatie binnen de energietransitie. Uw antwoorden hebben daarmee invloed op de besluitvorming rondom dit thema.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter