Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Prinsjesdag 2021: €6,8 miljard extra voor klimaat

Het was traditiegetrouw al eerder bekend, maar op Prinsjesdag 2021 werd dan ook officieel aangekondigd dat de overheid in 2022 in totaal €6,8 miljard extra zal uitgeven aan klimaatmaatregelen. Dit bedrag zal onder andere uitgegeven worden aan het verduurzamen van bestaande woningen en het stimuleren van elektrisch rijden. Ook in de Troonrede bleef het klimaat niet onderbelicht.

Redactie Klimaatweb 21 september 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

“Van de onderwerpen die zowel de grenzen van een kabinetsperiode als onze landsgrenzen overstijgen, is klimaatverandering zonder twijfel het meest dringend,” aldus koning Willem-Alexander in zijn Troonrede. Doordat het huidige kabinet nog steeds demissionair is en concrete maatregelen vooralsnog achter blijven, had de koning meer tijd om dergelijke onderwerpen uit te lichten en terug te kijken op het afgelopen jaar: “Deze zomer kwam het International Panel on Climate Change met een harde en uitermate zorgelijke waarschuwing. De klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel gaan veel sneller en zijn veel ernstiger dan eerder voorzien. Dat raakt onze veiligheid, natuur en leefomgeving, maar bijvoorbeeld ook het wereldwijde armoedevraagstuk en toekomstige migratiestromen. In Nederland houdt de bescherming tegen hoogwater uiteraard de allerhoogste prioriteit. De grootschalige overstromingen in Limburg zijn voor de regering aanleiding om in overleg alle geplande maatregelen opnieuw tegen het licht te houden en te kijken of en waar versnelling nodig is.”

Verder werd benadrukt dat zowel Nederland zowel op nationaal als Europees niveau extra inspanningen moet leveren om alle aangescherpte doelstellingen te halen – bijvoorbeeld binnen de Europese Green Deal en het ‘Fit for 55’-pakket.

Hoe de extra €6,8 miljard wordt verdeeld over verschillende klimaatmaatregelen is hieronder te lezen (bron: Rijksoverheid).

Klimaat verandering aanpakken

De invoering van de Klimaatwet (in 2019) en de uitvoering van het Klimaatakkoord (sinds 2016) zijn de basis voor de aanpak van klimaatverandering. Eén van de eerste klimaatdoelen is bijvoorbeeld om in 2030 49% minder CO2-uitstoot te hebben ten opzichte van 1990. Om dat te halen is nog extra inspanning nodig. Ook om de komende jaren het Urgendavonnis uit te kunnen voeren. De € 6,8 miljard gaan naar:

  • subsidies om mensen te helpen bij verduurzaming;

  • duurzame energie en andere technologieën die de CO2-uitstoot verlagen;

  • de energie-infrastructuur van de toekomst;

  • maatregelen voor minder CO2 in de industrie;

  • de uitvoering van bestaande afspraken uit het Klimaatakkoord.

Subsidies voor verduurzaming

Het kabinet wil Nederlanders die duurzame keuzes maken tegemoet te komen in de kosten. Daarom komt er € 600 miljoen extra subsidie voor:

  • elektrische auto’s voor particulieren (SEPP-regeling); en

  • bestelbussen en andere bedrijfsauto’s (SEBA-regeling).

In het bijzonder ook voor betaalbare modellen op de particuliere en tweedehands markt.

Ook komt er meer geld bij bestaande subsidieregelingen voor verduurzaming van woningen. Nederlanders kunnen bijvoorbeeld een tegemoetkoming van € 1000 tot € 2100 krijgen voor de aanschaf van een hybride warmtepomp. En via een Nationaal Isolatieprogramma wil het kabinet 20% van de huur- en koopwoningen in Nederland beter isoleren. Als eerste zijn de slechtst geïsoleerde woningen aan de beurt.

Het kabinet wil dat mensen vaker nieuwe, duurzame energiebronnen gebruiken. En mensen met subsidies helpen bij verduurzaming.

Duurzame energie en andere technologieën voor minder CO2-uitstoot

Het kabinet verhoogt het budget van de SDE++ met € 3 miljard in 2021. Dat is de subsidieregeling voor duurzame energie en andere technologieën die de CO2-uitstoot in Nederland verlagen. Ook krijgen mkb-ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken meer belastingvoordelen.

Uitstoot broeikasgassen in de industrie

Het kabinet neemt ook maatregelen om de CO2-uitstoot in de industrie versneld te verlagen. Er komen maatregelen om:

  • de uitstoot van lachgas, een schadelijk broeikasgas, in de industrie te verlagen;

  • ook grote industriële (ETS-)bedrijven te verplichten om energiebesparende maatregelen te nemen zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen;

  • gemeenten en omgevingsdiensten te helpen bij de handhaving van de energiebesparingsplicht.

Investeringen in infrastructuur voor energie

Het kabinet wil € 1,3 miljard investeren om ervoor te zorgen mensen vaker nieuwe energiebronnen- en dragers gebruiken. Onderdeel hiervan is een investering van € 750 miljoen om delen van het bestaande gasnet om te bouwen tot een zogenaamde ‘Waterstof Backbone’. Dat wordt een landelijk transportnet voor waterstof tussenverschillend industriële clusters in Nederland. Zo kan de industrie op meerdere plekken tegelijk verduurzamen. Ook reserveert het kabinet € 315 miljoen voor de ontwikkeling van Warmtelinq. Dat is een warmtenet van de Rotterdamse haven naar Leiden en Den Haag. Het net kan 120.000 woningen in die regio verwarmen.

Extra geld voor bestaande klimaatafspraken

Het kabinet maakt ook geld vrij om de uitvoering van de afspraken uit het klimaatakkoord op tempo te houden. Het gaat om € 73 miljoen. Dat geld gaat naar de uitvoeringskosten van decentrale overheden, zoals waterschappen en provincies. Ook is er € 150 miljoen voor een onderzoek naar windenergiegebieden op de Noordzee.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter