Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Tijdelijke subsidieregeling hernieuwbare warmteprojecten (HEHW)

Voor ondernemers van hernieuwbare warmteproject die last hebben gehad van de verstoorde energiemarkt als gevolg van de oorlog in Oekraïne, heeft de overheid een tijdelijke regeling gemaakt. Via deze tijdelijke regeling kan er in totaal € 59,4 miljoen worden uitgekeerd. Deze regeling gaat open op 20 november.

Rijksoverheid 15 november 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Welke ondernemers komen in aanmerking?

De regeling is bedoeld voor ondernemers die in 2021 en 2022 voor ten minste 400 megawattuur (MWh) hernieuwbare warmte produceerden met een productie-installatie waarvan het maximaal thermische vermogen minimaal 1 megawatt bedroeg. En voor het produceren van hernieuwbare warmte gebruik werd gemaakt van geothermie, zonthermie of ketels gestookt met vaste biomassa.

Ook ondernemers die in een groep ondernemen kunnen gebruik maken van de regeling. Een belangrijke voorwaarde is dan dat er op 24 februari een vaste prijsafspraak gold voor minimaal 50% van de warmtelevering, tot ten minste 1 januari 2023.

Berekening van de subsidie

De hoogte van de subsidie hangt af van het nominaal thermisch vermogen van de productie-installatie en in welke categorie deze valt.

Categorie

subsidiebedrag in € per 1 megawatt nominaal thermisch vermogen 

Geothermie 

€ 71.000 

Ketel vaste biomassa kleiner dan 5 megawatt (MW)

€ 41.000 

Ketel vaste biomassa gelijk of groter dan 5 MW

€ 66.000 

Zonthermie

€ 19.000 

Hierbij wordt gekeken naar het vermogen van de installatie op 24 februari 2022 en afgerond op twee cijfers achter de komma.

Uitvoering door RVO

De subsidieperiode loopt maar vrij kort, van 20 november tot en met 27 november. RVO voert de subsidieregeling uit. Ondernemers kunnen vanwege de korte looptijd al een aanvraag voorbereiden. Het daadwerkelijk indienen kan zodra de regeling is geopend. Aanvragen kunnen sneller behandeld worden als ook gebruik gemaakt kan worden van het SDE(+(+)-dossier.

Vervolg

Na ontvangst zullen de aanvragen beoordeeld worden. Wanneer de aanvraag positief wordt beoordeeld, wordt binnen 4 weken een voorschot uitgekeerd. De definitieve subsidie wordt binnen 16 weken na ontvangst van een vaststellingsverzoek uitgekeerd.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter