Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Wetsvoorstel warmtewet schept duidelijkheid – netwerkbedrijven in de startblokken om de opgave gezamenlijk aan te pakken

Demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft in november 2023 de Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW) naar de Raad van State gestuurd voor advies. Het wetsvoorstel gaat uit van het belang van publieke zeggenschap over essentiële infrastructuur, waarbij gemeenten de regie voeren. Netbeheer Nederland ondersteunt deze lijn omdat zo meer kan worden gestuurd op publieke waarden bij de aanleg en het gebruik van warmtenetten in wijken en buurten. Hierbij staan leveringszekerheid en betaalbaarheid van de warmtevoorziening en duurzaamheid van de warmtebron centraal.

Netbeheer Nederland 11 december 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Nu het wetsvoorstel gereed is zien we uit naar een spoedige behandeling ervan in het parlement. Netwerkbedrijven staan in de startblokken om deze opgave samen met publieke en private partijen op te pakken.  

Samen met marktpartijen, overheden en coöperaties

Graag spannen we ons samen met warmtebedrijven, aannemers en overheden tot het uiterste in om de kabinetsdoelstelling van 500.000 nieuwe warmte-aansluitingen in 2030 te realiseren. Samen met decentrale overheden en andere publieke partijen zoals publieke investeringsfondsen en waterbedrijven willen we het vereiste publiek eigendom van de warmte-infrastructuur verzorgen. Vanuit deze publieke infrastructuur werken we bij voorkeur samen met o.a. private warmteleveranciers, warmtecoöperaties, woningcorporaties, om de geïntegreerde warmtelevering te borgen. 

Betaalbaar en duurzaam energiesysteem

Netwerkbedrijven hebben veel ervaring met de aanleg en het beheer van energie-infrastructuren en zetten deze kennis en expertise graag in voor de realisatie van warmtenetten waar dit maatschappelijk de beste oplossing is. Bij de ontwikkeling van deze warmtenetten staan publieke belangen en toekomstbestendigheid voorop. Dat betekent een betaalbare warmtevoorziening, met transparante en op kosten gebaseerde tarieven, met warmte afkomstig uit duurzame bronnen en een betrouwbaar energiesysteem.

Daarnaast kijken netwerkbedrijven over energiedragers heen en wordt kennis en expertise van elektriciteit, warmte en (duurzame) gassen ingezet om per regio tot het meest optimale energiesysteem te komen. Daarmee dragen wij bij aan de ontwikkeling van de Transitievisies Warmte en de Regionale Energiestrategieën (en de Regionale Structuur Warmte). 

Aandachtspunten

De netwerkbedrijven hebben de afgelopen tijd intensief overlegd met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om te identificeren wat er nodig is  om de warmtetransitie met borging van publieke waarden te realiseren. We ondersteunen dat netwerkbedrijven ruimte krijgen binnen de nieuwe energiewet en de wet collectieve warmte om een volwaardige rol te kunnen spelen in de warmtetransitie. De komende maanden werken we samen graag verder aan de lagere regelgeving, waarbij o.a. de volgende punten onze aandacht hebben:

  • Samenwerkende partijen moeten verzekerd zijn dat ze werk uit kunnen voeren voor het warmtebedrijf waar ze medeaandeelhouder van zijn, dit maakt publiek-private samenwerking aantrekkelijker. 

  • Tariefbepaling moet voor nu en in de toekomst zo duidelijk mogelijk zijn; dit komt de ontwikkeling van businesscases te goede. 

De WCW is een wetsvoorstel over een complex en dynamisch onderwerp. Het ministerie van Economische Zaken publiceerde ter verduidelijking twee documenten met uitleg over het wetsvoorstel, namelijk:

  • Wat is de Wet Collectieve Warmte? 

  • Waarom is er een Wet Collectieve Warmte?

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter