Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

De meeste meeuwensoorten ontwijken turbines al op grote afstand

Bij windpark Eneco Luchterduinen zijn de afgelopen jaren onderzoeken uitgevoerd naar het gedrag van vogels. De focus lag op meeuwensoorten, zoals de zilvermeeuw en de grote en kleine mantelmeeuw. Tussentijdse conclusies laten positieve resultaten zien: de meeste meeuwensoorten ontwijken turbines al op grote afstand. Het doel van deze onderzoeken? Oplossingen toepassen en het aantal aanvaringen met vogels terugbrengen.

NWEA 3 mei 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De onderzoeken zijn uitgevoerd door Waardenburg Ecology en Dansk Hydraulisk Institut (DHI), in opdracht van Eneco en het Windenergie op zee ecologische programma (Wozep). Er is gebruik gemaakt van twee vogelradars en vier camera’s over een periode van 48 maanden, zijn er tweemaal per maand veldwaarnemingen uitgevoerd vanaf verschillende turbines in het park.

Waardevolle data

Grote aantallen vogels in en rondom het windpark zijn in beeld gebracht om zo de uitwijking van meeuwen te meten. Naast meeuwen zijn er ook aalscholvers, eenden en jan-van-genten waargenomen. Twee aanvaringen zijn gefilmd met een zilvermeeuw en ongeïdentificeerde grote meeuw. Hoewel het onderzoek nog wordt doorgezet om meer data te verzamelen voor verdere aangescherpte conclusies, lijkt het aanvaringsrisico voor meeuwen in windparken op zee daarmee laag.

Er is daarnaast informatie verkregen over de activiteit van vogels, zoals rusten, voedsel zoeken, vlieghoogte, vliegsnelheid en mate van uitwijking. Dit heeft volgens Eneco betere data opgeleverd voor de uitwijkings- en aanvaringsmodellen die door de overheid worden gebruikt om de impact van offshore wind op ecologie voor de lange termijn inzichtelijk te maken.

Meerdere onderzoeken

De komende jaren gaat Wozep in Eneco Luchterduinen verder met het onderzoek. Daarnaast doet Wozep momenteel onderzoek in andere windparken van Eneco, zoals windpark Borssele III en IV van Blauwwind. Bij windpark Hollandse kust west en Ecowende wordt in de toekomst onderzoek uitgevoerd met nieuwere vogelradars en camera’s. Deze kunnen vlieghoogte automatisch verzamelen, de camera’s hebben een hoger bereik en hogere beeldkwaliteit en kunnen ’s nachts filmen.

Eerdere onderzoeken bij de windparken van Vattenfall lieten ook positieve resultaten zien, namelijk dat de botsing van een zeevogel met een windturbine zeer laag is.

Met behulp van deze onderzoeken kunnen we het gedrag van vogels rondom offshore windparken nóg beter te begrijpen en betere passende maatregelen voor vogels te nemen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter